Valhala

Sál vidím stát
nad slunce jasnější,
zakrytý střechou
ze zářného zlata.
Tam bude věrná
družina bydlit,
věčně se bude veseliti.

Valhala bude historický fantasy komorní bojový kompetitivní larp pro 15-20 hráčů. Odehraje se v jedné místnosti, někdy na jaře, od pátečního večera do půlnoci ze soboty na neděli (kdy bude pokračovat nezřízenou pitkou). Konflikty ve hře nastanou pouze mezi hráčskými postavami a budou se řešit specifickým systémem, který bude postupně gradovat od konverzace až po otevřený souboj měkčenými zbraněmi mezi postavami. Děj se odehrává ve vikinském zásvětí. Všechny postavy budou mít jediný cíl - na úkor ostatních dosáhnout božství a zaplnit tak chybějící místo/a v panteonu. Ve hře nebude žádné tajemství ani příběh. Průběžně během hry se bude hodovat (sele) a popíjet (pívo, medovina).